COVID-19 – informace pro návštěvníky festivalu

Na základě vládního opatření se stanovují následující podmínky pro vstup na kulturní akci:
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti COVID-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazenou roušku nebo respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).